Utomhusbeylsning på Altan i Villa,
Farsta – Bokhållarvägen 2

Med smart belysning blir altanen mysig även när kvällarna är lite mörkare. Här kan ni se när vi hjälpte en kund att installera utomhusbelysning på deras altan ute i Farsta. Att fälla in altanbelysning i trallgolvet eller på trappsteg är ett sätt att få ljus där det behövs, men som samtidigt inte är i vägen.

Kontakta Modern El Sthlm AB idag!
Kontakta Modern El Sthlm AB för helhets service inom elarbeten då vi garanterar ett väl utfört arbete, där vi felsöker och går till källan av problemet.
Tel: 070-7993624
elinstallation@elfirma-stockholm.se
www.elfirma-stockholm.se